Newsletter
Chcesz być informowany o ofertach specjalnych i nadchodzących wydarzeniach w naszej firmie?
 


 

cofnij do » Drenażowe oczyszczalnie ścieków

Sposób działania

Oczyszczanie ścieków odbywa się w przepływowym trzykomorowym osadniku gnilnym oraz współpracującym z nim drenażem rozsączającym. Ich prawidłowe zastosowanie i eksploatacja gwarantuje odprowadzenie ścieków oczyszczonych w takim stopniu, że nie powodują one zanieczyszczenia gruntu, a tym bardziej wód gruntowych. Stosowane są kombinacje metod oczyszczania: mechaniczna oraz biologiczna tlenowa i beztlenowa. Ścieki po oczyszczeniu w osadniku gnilnym, infiltrując przez złoże rozsączające są oczyszczane w wyniku procesów fizycznych, biologicznych i chemicznych. Zatrzymanie zanieczyszczeń w złożu gruntowym przy jednoczesnym napowietrzeniu powoduje intensywny rozwój mikroorganizmów tworzących tak zwaną błonę biologiczną, która działa jak filtr mechaniczno-biologiczny. Mikroorganizmy te dokonują rozkładu zanieczyszczeń organicznych na stałe i gazowe produkty nieorganiczne.