Newsletter
Chcesz być informowany o ofertach specjalnych i nadchodzących wydarzeniach w naszej firmie?
 


 

cofnij do » Drenażowe oczyszczalnie ścieków

Technologia oczyszczania ścieków

I Faza oczyszczania ścieków

Ścieki surowe odpływają z budynku poprzez wentylowany pion kanalizacyjny do osadnika gnilnego. W osadniku zachodzą pierwsze procesy oczyszczania mechanicznego i biologicznego, tj :
» sedymentacja - opadanie na dno osadnika części stałych zawartych w ściekach aż do wydzielenia osadów;
» flotacja - unoszenie się na powierzchni ścieków substancji lżejszy od wody (przede wszystkim tłuszczów);
» separacja - oddzielenie zanieczyszczeń sedymentujących i flotujących od klarownych ścieków;
» fermentacja beztlenowa wydzielonych osadów.
Minimalny czas przetrzymywania ścieków w osadniku gnilnym przyjmuje się na trzy doby i Źjest to okres, w którym następuje wydzielenie wszystkich części o ciężarze objętościowym mniejszym i większym od wody przy głębokości osadnika nie większej niż 1 ,3m.II Faza oczyszczania ścieków

Po wstępnym oczyszczeniu ścieki odpływają z osadnika poprzez studzienkę rozdzielczą na poszczególne ciągi drenażu rozsączającego. Drenaż rozsączający spełnia podwójną funkcję:
  • doczyszcza biologicznie ścieki i
  • wprowadza oczyszczone ścieki w grunt. 
Proces biologicznego oczyszczania przy udziale bakterii tlenowych i beztlenowych zachodzi w obsypce żwirowej (warstwie filtracyjnej). Ścieki przepływające przez obsypkę tworzą na powierzchni każdego z kamieni błonę biologiczną. Dzięki tlenowi dostającemu się z kominków napowietrzających następuje intensywny rozwój mikroorganizmów w błonie biologicznej. W warstwach obsypki mającej bezpośredni kontakt z drenem rozsączającym, gdzie dociera tlen, prowadzą proces oczyszczania mikroorganizmy tlenowe. W głębszych warstwach obsypki dostęp tlenu jest ograniczony, a procesy oczyszczania zachodzą przy udziale mikroorganizmów beztlenowych. Oprócz procesów biochemicznych jakie zachodzą w warstwie filtracyjnej, obsypka żwirowa kilkakrotnie zwiększa zdolności chłonne gruntu rodzimego. Przy stosowaniu dużych ilości obsypek żwirowych i odpowiednich szerokości wykopu drenaż rozsączający może współpracować z glebami o bardzo małej przepuszczalności.