Newsletter
Chcesz być informowany o ofertach specjalnych i nadchodzących wydarzeniach w naszej firmie?
 


 

cofnij do » Biologiczne oczyszczalnie ścieków

Sposób działania biologicznych oczyszczalni bezdrenażowych

Oczyszczanie odbywa się bez procesów gnicia, w systemie zamkniętym. Do cyrkulacji ścieków wykorzystywane są pompy mamutowe (podnośnik powietrzny). W pierwszym zbiorniku następuje wstępne osadzanie zanieczyszczeń, głównie cząstek nieorganicznych - dzięki ich grawitacyjnemu opadowi. Następnie ścieki przesyłane są do drugiego zbiornika, w którym znajduje się komora napowietrzania. Tam odbywa się zasadniczy proces oczyszczania. Aktywnym czynnikiem działającym są mikroorganizmy tlenowe, które wykorzystują substancje organiczne zawarte w ściekach do własnych celów życiowych - usuwając w ten sposób wszystkie zanieczyszczenia. W trzecim zbiorniku w tzw. osadniku wtórnym następuje ostatnia faza oczyszczania - osadzanie pozostałych zanieczyszczeń i obumarłych mikroorganizmów. Osady z trzeciego zbiornika są przesyłane z powrotem do pierwszego. Możliwy do uzyskania stopień oczyszczenia ścieków wynosi do 98%.

Cały proces dzięki zaawansowanym urządzeniom sterującym jest równomiernie rozłożony w czasie. Raz na godzinę oczyszczalnia oddaje ok. 25 litrów czystej wody, którą można odprowadzić do rzeki lub do rowu melioracyjnego. Ponieważ całość procesów oczyszczania zachodzi w komorach oczyszczalni nie ma konieczności stosowania drenażu ani ograniczeń w instalacji wynikających z charakteru gruntów czy poziomu wody gruntowej. Nie ma też problemów związanych z niedostateczną ilością miejsca. Zbiorniki mają niewielkie wymiary. Dzięki niskiej masie zbiorników kg instalacja nie wymaga wykorzystywania ciężkiego sprzętu. Dzięki temu zbiorniki nie muszą być zalane przed posadowieniem.