Newsletter
Chcesz być informowany o ofertach specjalnych i nadchodzących wydarzeniach w naszej firmie?
 


 

cofnij do » Biologiczne oczyszczalnie ścieków

Techologia biologicznego oczyszczania bezdrenażowego

Opis pierwszego zbiornika
Do pierwszego zbiornika trafiają wszystkie ścieki pochodzące z gospodarstwa domowego. Cięższe cząsteczki opadają na dno, natomiast zanieczyszczenia lżejsze, jak na przykład tłuszcze, unoszą się na powierzchni. Podczas każdego cyklu (co godzinę) niewielka ilość ścieków zostaje przy pomocy podnośnika powietrznego przepompowana do drugiego zbiornika. Ilość przepompowanych ścieków regulowana jest przy pomocy sterowanego czasowo elektrozaworu.
W związku z tym, iż przepompowywanie ścieków odbywa się również w czasie spoczynku, w zbiorniku powstaje strefa buforowa, która może sięgać aż do 500 litrów. Przyjmuje ona szczytowe obcišżenia nie powodując jednocześnie zakłóceń w wydajności oczyszczania.
Stałe przepompowywanie ścieków przyczynia się do zachowania ciągłego ruchu w pierwszym zbiorniku.

Opis drugiego zbiornika
Przepompowane ścieki od razu mieszają się z osadem czynnym znajdującym się w zewnętrznej części zbiornika. Proces przepompowania zostaje uruchomiony tylko wówczas, kiedy osad czynny znajduje się w ruchu i jest napowietrzany. Dzięki temu proces rozkładu zostaje zapoczątkowany natychmiast. Podczas przepompowywania niewielka ilość osadu ze strefy napowietrzania przedostaje się do osadnika wtórnego, znajdującego się w centralnej części zbiornika. W osadniku wtórnym oczyszczone ścieki oddzielane są od osadu czynnego. Oddzielony osad czynny częściowo gromadzony jest w osadniku wtórnym, jednak większa jego część zostaje przepompowana z powrotem do strefy napowietrzania. Przeprowadzenie wszystkich tych operacji możliwe jest dzięki wbudowanemu podnośnikowi powietrznemu.

Opis trzeciego zbiornika
Oczyszczone ścieki z ewentualnym osadem przedostają się przez zasyfonowanie do komory doczyszczania. Woda odprowadzana jest w kierunku dna zbiornika, gdzie gromadzi się osad. Podczas fazy napowietrzania niewielka ilość oczyszczonych ścieków wraz z osiadłym osadem zostaje przepompowana z powrotem do pierwszego zbiornika. Dzieje się tak za pomocą podnośnika powietrznego.
Na tym etapie oczyszczone ścieki mogą zostać odprowadzone do wód powierzchniowych. Biorąc pod uwagę, iż w ciągu godziny odprowadzanych jest średnio 20-30 litrów, możliwe jest wnikanie wody w podłoże na niewielkiej powierzchni.