Newsletter
Chcesz być informowany o ofertach specjalnych i nadchodzących wydarzeniach w naszej firmie?
 


 

cofnij do » Biologiczne oczyszczalnie ścieków

Biologiczne oczyszczalnie ścieków SBR

Biologiczna oczyszczalnia ścieków SBR

Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków OPmini_SBR5 przeznaczona jest do zagospodarowania ścieków bytowo-gospodarczych pochodzących z jednorodzinnego gospodarstwa domowego.

Oczyszczalnie ścieków odbywa się z zastosowaniem metody osadu czynnego.
Jest to proces biologiczny, w którym mikroorganizmy tlenowe wykorzystują zawarte
w ściekach zanieczyszczenia do własnych procesów życiowych - w ten sposób je usuwając. Nowoczesna konstrukcja oczyszczalni i zastosowana metoda oczyszczania, uniemożliwiają przedostawanie się zanieczyszczeń do środowiska. Całość procesów oczyszczania zachodzi w szczelnych zbiornikach, a na zewnątrz odprowadzane są już oczyszczone ścieki.


Deklaracja zgodności CE według norm: EN 12566-1:2000; EN 12566-1:2000/A1:2003

Nowość: Oczyszczalnia biologiczna OP SBR 5

W rozwiązaniu przedstawiono oczyszczalnię pracującą w oparciu o procesy mechaniczno biologiczne. W części biologicznej zastosowano technologię oczyszczanie ścieków metodą osadu czynnego. Oczyszczalnia wyposażona jest w urządzenia automatyki i sterowania zapewniające stabilny przebieg procesów oczyszczania. Biologiczne oczyszczanie ścieków polega na przetwarzaniu i usuwaniu zanieczyszczeń z wody przez organizmy żywe. Procesy przemian biochemicznych mogą zachodzić w warunkach tlenowych, anoksycznych (niedotlenienia) oraz beztlenowych.

W oczyszczalni OP.SBR-5 procesy oczyszczania zachodzą kolejno w komorach: osadnik wstępny, komora napowietrzania, osadnik wtórny. Osadnik wtórny jest wbudowany wewnątrz komory napowietrzania jako wydzielony zbiornik na końcu ciągu oczyszczania.

Komora osadnika wstępnego znajduje się przed komorą biologicznego oczyszczania ścieków. Służy ona do usuwania zawiesiny mineralnej, zawiesiny łatwo opadającej i niewielkich ilości cząstek lżejszych od wody. W wyniku sedymentacji cząstki cięższe od wody tworzą na dnie zbiornika osad, a cząstki lżejsze kożuch. W osadniku wydziela się pojemność zajętą przez kożuch, część przepływową i część dolną do gromadzenia osadu.

W osadniku wstępnym gromadzony jest także osad nadmierny, doprowadzany z części biologicznej instalacją usuwania osadu i błony biologicznej. Ścieki dopływają do osadnika króćcem PVC 110 wyposażonym w odpowietrzenie. Osadnik wstępny pełni również funkcję zbiornika wyrównującego dopływ ścieków do części biologicznej.

W komorze biologicznej następuje oczyszczanie ścieków, które polega na wspólnym przetwarzaniu i usuwaniu zanieczyszczeń przez osad czynny, który narasta w całej objętości zbiornika reaktora. Porcjowane ścieki są mieszane w komorze reaktora biologicznego za pomocą sprężonego powietrza z dmuchawy membramowej. Osad tworzy się już zazwyczaj do miesiąca, w zależności od temperatury ścieków.

Deklaracja zgodności CE według norm: EN 12566-3

Nowość: Oczyszczalnia OP.SBR-Compakt-8

W rozwiązaniu przedstawiono oczyszczalnię pracującą w oparciu o procesy mechaniczno biologiczne. W części biologicznej zastosowano technologię oczyszczanie ścieków metodą osadu czynnego. Oczyszczalnia wyposażona jest w urządzenia automatyki i sterowania zapewniające stabilny przebieg procesów oczyszczania. Biologiczne oczyszczanie ścieków polega na przetwarzaniu i usuwaniu zanieczyszczeń z wody przez organizmy żywe. Procesy przemian biochemicznych mogą zachodzić w warunkach tlenowych, anoksycznych (niedotlenienia) oraz beztlenowych.

W oczyszczalni OP.SBR-8 Compakt procesy oczyszczania zachodzą kolejno w komorach: osadnik wstępny, komora napowietrzania, osadnik wtórny. W zależności od wielkości osadnik wtórny może być zabudowany wewnątrz komory napowietrzania lub występować jako wydzielony zbiornik na końcu ciągu oczyszczania

Komora osadnika wstępnego znajduje się przed komorą biologicznego oczyszczania ścieków. Służy ona do usuwania zawiesiny mineralnej, zawiesiny łatwo opadającej i niewielkich ilości cząstek lżejszych od wody.
W wyniku sedymentacji cząstki cięższe od wody tworzą na dnie zbiornika osad, a cząstki lżejsze kożuch.
W osadniku wydziela się pojemność zajętą przez kożuch, część przepływową i część dolną do gromadzenia osadu.
W osadniku wstępnym gromadzony jest także osad nadmierny, doprowadzany z części biologicznej instalacją usuwania osadu i błony biologicznej. Ścieki dopływają do osadnika króćcem PVC 110 wyposażonym w odpowietrzenie. Osadnik wstępny pełni również funkcję zbiornika wyrównującego dopływ ścieków do części biologicznej. Sterownik czasowy będzie co 3 godziny włączał i wyłączał pompę mamutową, która podaje cyklicznie część ścieków do komory napowietrzania zwalniając tym samym od 150 do 200 litrów pojemności osadnika na napływ nowych tworząc tak zwany bufor.

W komorze biologicznej następuje oczyszczanie ścieków, które polega na wspólnym przetwarzaniu i usuwaniu zanieczyszczeń przez osad czynny, który narasta w całej objętości zbiornika reaktora. Porcjowane ścieki są mieszane w komorze reaktora biologicznego za pomocą sprężonego powietrza z dmuchawy membramowej. Osad tworzy się już zazwyczaj do miesiąca, w zależności od temperatury ścieków