Newsletter
Chcesz być informowany o ofertach specjalnych i nadchodzących wydarzeniach w naszej firmie?
 


 

cofnij do » Drenażowe oczyszczalnie ścieków

Oczyszczalnie OP 2000 (TD, PD, SCH) z drenażem na tunelach, pakietach, ze studnią chłonną

Tunel i pakiet drenarski

Tunel i pakiet drenarski jest przeznaczony do rozsączania i filtracji ścieków wstępnie oczyszczony w osadnikach gnilnych lub po innych oczyszczalniach przydomowych np: typu SBR lub o większym zrzucie.

Mocna i zwarta konstrukcja oraz niewielkie gabaryty zapewniają dużą wytrzymałość na nacisk, pojemność magazynowania oraz dużą skuteczność oczyszczania ścieków. Metoda filtracji przy użyciu pakietów drenażowych pozwala na równomierne rozprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych, pochodzących ze wstępnego oczyszczania, ich doczyszczenie tlenowe przed filtracją do gleby. Gleba lub warstwa piasku leżąca poniżej dopełniają oczyszczanie.

Systemy te nie tylko zastępują tradycyjną warstwę rozsączającą ze żwiru, ale zapewnia kilkakrotnie większą powierzchnię i pojemność magazynowania. Specyficzna konstrukcja przyczynia się do tego, że flora bakteryjna ma zawsze dostęp do tlenu, nawet wtedy kiedy następuje spiętrzenie ścieków.

Rozdział ścieków nad warstwą filtracyjną jest równomierny co ma pozytywny wpływ na końcowy efekt oczyszczania ścieków. Konsekwencją wymienionych powyżej właściwości tunelu jest to, że wymagana powierzchnia terenu może być 2-5 mniejsza niż w przypadku oczyszczalni tradycyjnej.

-wymiary tunelu: 1,5m x 0,52m x 0,35m (dł. x szer. x wys. )
-wymiary pakietu: 1,5m x 0,50m x 0,32m (dł. x szer. x wys.)

Systemy te układane są w rzędzie jeden za drugim z rurą rozsączającą umieszczoną w górnej części, która przykryta jest geowłókniną, a następnie cała zasypana jest gruntem rodzimym. System ten nie wymaga budowy studzienki rozdzielczej ponieważ najczęściej jest wybudowany tylko jeden ciąg rur. W odróżnieniu od tradycyjnych rozwiązań długość systemu z pakietem nie zależy od rodzaju gruntu rodzimego. Rodzaj gruntu wpływa jedynie na szerokość wymaganej powierzchni filtracyjnej. Waha się ona od 0,5 na żwirze lub piasku do 5m na glinie. Koszty kompletnego tradycyjnego zestawu wahają się w zależności od lokalnych warunków gruntowych natomiast w przypadku stosowania pakietu wahania są te nieznaczne. System może być budowany prawie wszędzie.

Pakiet  jest monolityczny, formowany z polietylenu metodą rotomuldingu w piecach. Wypełnieniem pakietu jest materiał stosowany w złożach biologicznych AF20/200 , jest wyposażony w rurę PCV110 do szybkich i trwałych połączeń.

 


Dobór urządzeń

Zdolność gruntu do przyjęcia i odprowadzenia wody może być wyznaczona przez test przepuszczalności gruntu lub analizę uziarnienia po odwiercie geologicznym.


Przy wymiarowaniu systemu filtracyjnego przyjmuje się, że jeden tunel jest w stanie przyjąć 150l wody na dobę-(jeden pakiet ma 220l. pojemności). Wobec tego dla jednego gospodarstwa (5 osób q=150 l/Md) i przy gruncie o dobrej przepuszczalności kategorii A potrzeba jest 6 urządzeń. Wentylacja systemu następuje przez kominki napowietrzające na końcach tuneli następnie osadnik gnilny oraz pion kanalizacyjny wywiewny w budynku zwany wentylacją wysoką.Studnia chłonna SCh - 500 mini

Studnie chłonne są najprostszymi urządzeniami służącymi do odprowadzania wstępnie oczyszczonych ścieków do gruntu z oczyszczalni przydomowych. Są w kształcie dzwonu bez dna i z przepuszczalnymi otworami w dolnej części.

Ścieki infiltrują do gruntu przez dno i ściany boczne studni oraz warstwy żwiru odpowiedniej granulacji. Kryteria lokalizacyjne dla studni chłonnych są analogiczne jak dla konwencjonalnych systemów drenażowych. Najważniejsze jest utrzymanie właściwej odległości pomiędzy dnem studni i poziomem wody
gruntowej, która powinna wynosić 1,5 m.

Według zaleceń polskich studnie chłonne mogą być stosowane we wszystkich gruntach kategorii A,B analogicznie jak pozostałe urządzenia drenażowe. Przy określaniu wymiarów studni o podstawie koła uwzględnia się jako powierzchnię filtracji powierzchnię dna i ścian wykopu do wysokości ok. 1m nad
dnem.