Przerwa noworoczna - inwentaryzacja

Szanowni Klienci,

Informujemy, że od dnia 30.12.2022 (piątek) do 07.01.2023 (sobota)

firma jest ZAMKNIĘTA (inwentaryzacja).

SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU !!!!!

Pozdrawiamy,

Zespół firmy MONBUD

BioDisc

Przydomowa oczyszczalnia ścieków BioDisc®

ZAPYTAJ O PRODUKT / WYCENĘW urządzeniu BioDisc zastosowano technologię RBC (ang. Rotating Biological Contactor – obrotowe złoże biologiczne), która zapewnia wysoką skuteczność usuwania zanieczyszczeń w ściekach przy zmiennym dopływie ścieków. Jest to sprawdzone, niezawodne i ekologiczne rozwiązanie w zakresie odprowadzania ścieków dla budynków bez dostępu do sieci kanalizacyjnej, które gwarantuje bardzo wysoką skuteczność oczyszczania przy niewielkiej powierzchni zabudowy, niskich kosztach eksploatacji, cichej pracy a także braku nieprzyjemnych zapachów.

Zasada działania: 
OSADNIK WSTĘPNY

Ścieki surowe dopływają do osadnika wstępnego. Dochodzi w nim do oddzielenia frakcji stałych, zatrzymania tłuszczy oraz odpadania cząstek stałych tworzących osad. Pozostaje on w osadniku do czasu usunięcia. Następnie pozbawione frakcji stałych ścieki przepływają grawitacyjnie do pierwszej strefy ze złożem obrotowym.

PIERWSZA STREFA ZŁÓŻ OBROTOWYCH

W tej części ścieki poddawane są działaniu błony biologicznej, powstałej na powierzchni ruchomego złoża. Błonę stanowią mikroorganizmy tlenowe, które pobierają za ścieków m.in. substancje organiczne, a będąc nad zwierciadłem ścieków, tlen. Następnie podczyszczone ścieki dawkowane są w takiej samej ilości, poprzez system kubeczków, do drugiej strefy złóż obrotowych.

DRUGA STREFA ZŁÓŻ OBROTOWYCH

W drugie strefie biologicznej ścieki są finalnie doczyszczane no obrotowym złożu. Dzięki ich dawkowaniu, uzyskujemy równowagę hydrauliczną, co pozwala na osiągnięcie maksymalnej wydajności. Proces jest automatyczny, a ilość błony dopasowuje się do ilości i składu ścieków.

OSADNIK WTÓRNY

Nadmiar błony biologicznej w sposób grawitacyjny trafia z powierzchni złoża do osadnika wtórnego, gdzie gromadzą się na dnie. Pozostała, oczyszczona ciecz wypływająca ze zbiornika oczyszczalni może zostać odprowadzona np. do rzeki lub gruntu.Ścieki z gospodarstwa domowego dopływają do osadnika wstępnego, gdzie w sposób mechaniczny następuje redukcja zawiesiny. Cząstki lżejsze wypływają na powierzchnię, cięższe opadają na dno tworząc osad. Ściek pozbawiony frakcji stałej, wpływa do pierwszej strefy biologicznej, gdzie na powoli obracających się tarczach narasta biomasa, która żyjąc konsumuje związki organiczne zawarte w ściekach. Podczyszczony ściek jest równomiernie dawkowany poprzez system kubeczków do drugiej strefy biologicznej, gdzie następuje jego doczyszczenie. Obumierająca błona biologiczna opadająca z tarcz osadza się w osadniku wtórnym. Wysokiej jakości oczyszczone ścieki są odprowadzane do odbiornika przydomowej oczyszczalni ścieków.
Urządzenie oczyszczalni ścieków BioDisc wyposażone jest w elektroniczny panel kontrolny z cyfrowym wyświetlaczem, który informuje o prawidłowej pracy lub wystąpieniu potencjalnego błędu. Zaletą jego jest umiejętność diagnozy problemu poprzez wyświetlenie kodu błędu, np. brak zasilania, spalony bezpiecznik, awaria silnika. Oczyszczalnie mogą być dodatkowo wyposażone (opcja) w dodatkowy sygnalizator wizualny.
Korzyści:-Wysoka skuteczność potwierdzona badaniami zgodnie z PN-EN:12566-3+A2:2013-Mała powierzchnia zabudowy-Prosta konstrukcja-Cicha praca-Brak nieprzyjemnych zapachów-Niskie koszty eksploatacji, silnik mocy 50W-Brak sprężarek, dyfuzorów, elektrozaworów, filtrów-System detekcji awarii-Opcjonalna zintegrowana pompownia-Sprawdzona od 1974 roku technologia znana w Europie

MOJA WODA

Program ma na celu ochronę zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

Uzyskaj wsparcie finansowe w walce o Czyste Powietrze. Program Czyste Powietrze – ogólnopolski program wsparcia finansowego na wymianę źródeł ciepła. Program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych oferujący dotację na wymianę źródła ciepła oraz prace związane z termomodernizacją.

Projekty, odbiory, nadzór

Projekty, odbiory, nadzory

ZAPYTAJ O PRODUKT / WYCENĘW zakresie naszych usług w branży wod-kan-gaz-c.o., w tym również przydomowych oczyszczalni ścieków, realizujemy:

- projekty;
- kosztorysy;
- nadzory;
- odbiory;
- doradztwo.

Serwis oczyszczalni

ZAPYTAJ O PRODUKT / WYCENĘDecydując się na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków należy pamiętać o jej prawidłowej eksploatacji i serwisowaniu. Naszym klientom oferujemy usługę serwisu oczyszczalni biologicznych.
Najważniejsze czynności wykonywane podczas przeglądu to:
- sprawdzenie poprawności działania jednostki sterującej oraz alarmu,
- sprawdzenie sterownia pod kątem występowania błędów oraz poprawności działa oczyszczalni,
- sprawdzenie dmuchawy, wymiana filtra powietrza,
- pomiar ilości osadu czynnego i jego zdolności sedymentacyjnych,
- sprawdzenie ilości osadu w ściekach oczyszczonych,
- sprawdzenie szczelności przewodów powietrznych,
- kontrola działania dyfuzora i podnośników powietrznych(pomp mamutowych)
- pomiar ilości osadu w osadniku wstępnym pod kątem konieczności jego usunięcia,
-czyszczenie urządzeń oczyszczalni myjką wysokociśnieniową

Montaż oczyszczalni i zbiorników

ZAPYTAJ O PRODUKT / WYCENĘOd kilkunastu lat zajmujemy się montażami:

• przydomowych oczyszczalni ścieków
• zbiorników zbiorników na nieczystości ciekłe wykonanych z laminatu poliestrowo-szklanego lub PE-HD;
• zbiorników na wody deszczowe z zagospodarowaniem wody deszczowej.

Klientom oferujemy profesjonalne doradztwo i dobór oferty dostosowanej do indywidualnych potrzeb oraz do warunków gruntowych.

Montaż instalacji i urządzeń grzewczych

Montaż instalacji i urządzeń grzewczych

ZAPYTAJ O PRODUKT / WYCENĘPosiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie usług związanych z instalacjami i urządzeniami do ogrzewania budynków. Instalacje grzewcze są niezbędnym elementem w każdym obiekcie budowlanym – mieszkalnym czy użytkowym. Prawidłowy ich dobór, montaż i serwis mają kluczowe znaczenie dla działania całego systemu. Oferowane przez nas instalacje grzewcze są stworzone na bazie nowoczesnych urządzeń i elementów, dzięki czemu charakteryzują się wieloletnią trwałością i niezawodnością. Specjalizujemy się w montażu i modernizacji kotłowni gazowych, których rozwiązania oparte na technice kondensacyjnej kotłów firmy Beretta i Viessmann. Odpowiedni dobór automatyki oraz niskotemperaturowego systemu ogrzewania (ogrzewanie podłogowe oraz ścienne) zapewnia niższe koszty ogrzewania o ok. 30% w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań opartych na wysokim parametrze pracy czynnika grzewczego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, którzy wymagają najnowszych technologicznie rozwiązań, a jednocześnie mają na uwadze względy ekologiczne, stale poszerzamy swoją ofertę instalacji grzewczych.

Przyłącza wodne i kanalizacyjne

Przyłącza wodne, gazowe i kanalizacyjne

ZAPYTAJ O PRODUKT / WYCENĘNasza firma wykonuje przyłącza do sieci miejskich zgodnie z projektami budowlanymi i warunkami przyłączenia do sieci.
Zakres usług :
• gaz
• wodociągi
• kanalizacja
Wykonane przyłącza i instalacje przed zasypaniem poddajemy próbie szczelności sprężonym powietrzem według polskich norm oraz warunków przyłączenia wydanych przez lokalne zakłady obsługujące dany teren. Wykonane przyłącza potwierdzamy protokołami odbioru i szczelności niezbędnych do uzyskania odbioru i podpisania umowy na odbiór wody, gazu i kanalizacji.

Centralne odkurzacze

Centralne odkurzacze

ZAPYTAJ O PRODUKT / WYCENĘNasza firma zajmuje się montażem i dystrybucją odkurzaczy centralnych firmy Borysowski, która jest liderem w tej branży. Systemy centralnego odkurzania to produkty zapewniające perfekcyjną czystość, wygodę i komfort. Jednostki odkurzaczy to najnowocześniejsze, oparte są mikroprocesorach i wyposażone są w najlepszy na rynku system filtracji.
Zalety centralnego odkurzania:
- korzyści dla zdrowia – powietrze z kurzem jest usuwane poprzez filtry HEPA w jednostce centralnej,
- korzyści dla portfela – mniej zużytej energii elektrycznej dla zapewnienia odpowiedniej
skuteczności odkurzania, brak materiałów eksploatacyjnych,
- większy komfort życia – brak hałasu, nie wymaga przenoszenia, gotowość do pracy, prosta obsługa, bezpieczeństwo

Przydatne dokumenty: 

Karta produktu