BioDisc

Przydomowa oczyszczalnia ścieków BioDisc®

ZAPYTAJ O PRODUKT / WYCENĘW urządzeniu BioDisc zastosowano technologię RBC (ang. Rotating Biological Contactor – obrotowe złoże biologiczne), która zapewnia wysoką skuteczność usuwania zanieczyszczeń w ściekach przy zmiennym dopływie ścieków. Jest to sprawdzone, niezawodne i ekologiczne rozwiązanie w zakresie odprowadzania ścieków dla budynków bez dostępu do sieci kanalizacyjnej, które gwarantuje bardzo wysoką skuteczność oczyszczania przy niewielkiej powierzchni zabudowy, niskich kosztach eksploatacji, cichej pracy a także braku nieprzyjemnych zapachów.

Zasada działania: 
OSADNIK WSTĘPNY

Ścieki surowe dopływają do osadnika wstępnego. Dochodzi w nim do oddzielenia frakcji stałych, zatrzymania tłuszczy oraz odpadania cząstek stałych tworzących osad. Pozostaje on w osadniku do czasu usunięcia. Następnie pozbawione frakcji stałych ścieki przepływają grawitacyjnie do pierwszej strefy ze złożem obrotowym.

PIERWSZA STREFA ZŁÓŻ OBROTOWYCH

W tej części ścieki poddawane są działaniu błony biologicznej, powstałej na powierzchni ruchomego złoża. Błonę stanowią mikroorganizmy tlenowe, które pobierają za ścieków m.in. substancje organiczne, a będąc nad zwierciadłem ścieków, tlen. Następnie podczyszczone ścieki dawkowane są w takiej samej ilości, poprzez system kubeczków, do drugiej strefy złóż obrotowych.

DRUGA STREFA ZŁÓŻ OBROTOWYCH

W drugie strefie biologicznej ścieki są finalnie doczyszczane no obrotowym złożu. Dzięki ich dawkowaniu, uzyskujemy równowagę hydrauliczną, co pozwala na osiągnięcie maksymalnej wydajności. Proces jest automatyczny, a ilość błony dopasowuje się do ilości i składu ścieków.

OSADNIK WTÓRNY

Nadmiar błony biologicznej w sposób grawitacyjny trafia z powierzchni złoża do osadnika wtórnego, gdzie gromadzą się na dnie. Pozostała, oczyszczona ciecz wypływająca ze zbiornika oczyszczalni może zostać odprowadzona np. do rzeki lub gruntu.Ścieki z gospodarstwa domowego dopływają do osadnika wstępnego, gdzie w sposób mechaniczny następuje redukcja zawiesiny. Cząstki lżejsze wypływają na powierzchnię, cięższe opadają na dno tworząc osad. Ściek pozbawiony frakcji stałej, wpływa do pierwszej strefy biologicznej, gdzie na powoli obracających się tarczach narasta biomasa, która żyjąc konsumuje związki organiczne zawarte w ściekach. Podczyszczony ściek jest równomiernie dawkowany poprzez system kubeczków do drugiej strefy biologicznej, gdzie następuje jego doczyszczenie. Obumierająca błona biologiczna opadająca z tarcz osadza się w osadniku wtórnym. Wysokiej jakości oczyszczone ścieki są odprowadzane do odbiornika przydomowej oczyszczalni ścieków.
Urządzenie oczyszczalni ścieków BioDisc wyposażone jest w elektroniczny panel kontrolny z cyfrowym wyświetlaczem, który informuje o prawidłowej pracy lub wystąpieniu potencjalnego błędu. Zaletą jego jest umiejętność diagnozy problemu poprzez wyświetlenie kodu błędu, np. brak zasilania, spalony bezpiecznik, awaria silnika. Oczyszczalnie mogą być dodatkowo wyposażone (opcja) w dodatkowy sygnalizator wizualny.
Korzyści:-Wysoka skuteczność potwierdzona badaniami zgodnie z PN-EN:12566-3+A2:2013-Mała powierzchnia zabudowy-Prosta konstrukcja-Cicha praca-Brak nieprzyjemnych zapachów-Niskie koszty eksploatacji, silnik mocy 50W-Brak sprężarek, dyfuzorów, elektrozaworów, filtrów-System detekcji awarii-Opcjonalna zintegrowana pompownia-Sprawdzona od 1974 roku technologia znana w Europie

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

Uzyskaj wsparcie finansowe w walce o Czyste Powietrze. Program Czyste Powietrze – ogólnopolski program wsparcia finansowego na wymianę źródeł ciepła. Program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych oferujący dotację na wymianę źródła ciepła oraz prace związane z termomodernizacją.

Sterowniki

Sterowniki

ZAPYTAJ O PRODUKT / WYCENĘSterowniki do oczyszczalni przydomowych odpowiadają zazwyczaj za sterowanie procesami napowietrzania ścieków tzn. za rozdział powietrza oraz odpowiednie jego dawkowanie (sterowanie czasowe). Sterowniki ze względu na technologię, konstrukcję i parametry pracy oczyszczalni programowane są przez producentów oczyszczalni. W naszej ofercie znajdują się sterowniki dedykowane do konkretnych modeli oczyszczalni oraz sterowniki uniwersalne, które nadają się do samodzielnego zaprogramowania.

Dyfuzory (talerzowe, rurowe)

Dyfuzory (talerzowe, rurowe)

ZAPYTAJ O PRODUKT / WYCENĘDyfuzory rurowe i talerzowe firmy Jäger stosuje się głównie przy napowietrzaniu stawów, jezior, oczek wodnych oraz w procesach oczyszczania ścieków w oczyszczalniach przydomowych, komunalnych i przemysłowych. Drobnopęcherzykowe dyfuzory rurowe i talerzowe to rozwiązanie bardzo ekonomiczne za sprawą minimalnej obsługi oraz niskich kosztów instalacji. Dyfuzory charakteryzują się długą żywotnością i doskonałymi parametrami pracy. Pracują w szerokim zakresie wydatków powietrza i znakomicie sprawdzają się w przerywanym cyklu napowietrzania. Dyfuzory te nie zatykają się, działają jak zawór zwrotny w przypadku braku ciśnienia powietrza, zapobiegają wniknięciu ścieku do instalacji tłoczącej powietrze, są proste w montażu i konserwacji.

Dmuchawy, części zamienne

Dmuchawy, części zamienne

ZAPYTAJ O PRODUKT / WYCENĘDmuchawy membranowe firmy Airmac dzięki rozwiązaniom konstrukcyjnym nie wymagają smarowania. Charakteryzują się długą, niezawodną i cichą pracą, wysoką efektywnością oraz niskim zapotrzebowaniem na energię elektryczną. Dmuchawa bardzo dobrej jakości o wytrzymałej metalowej obudowie. Wszystkie części są wymienialne. Idealne rozwiązanie do oczyszczalni ścieków z napowietrzaniem, do basenów, oczek wodnych, fontann, stawów.

Podstawowymi zastosowaniami dmuchaw membranowych jest m. in:
• Napowietrzanie w oczyszczalniach ścieków
• Napowietrzanie akwariów
• Napowietrzanie zbiorników rybnych (hodowlanych i magazynowych)
• Dekoracje wodne itp.

Części zamienne:
- zestaw naprawczy
- obudowa filtra

Studnia chłonna

Studnia chłonna SCh_500

ZAPYTAJ O PRODUKT / WYCENĘStudnie chłonne w kształcie dzwonu bez dna i z przepuszczalnymi otworami w dolnej części. Woda lub oczyszczone ścieki infiltrują do gruntu przez warstwy żwiru odpowiedniej granulacji.Wymiary studni chłonnej StCh_500:Typ: St.Ch-500Pojemnośc: 500 lWaga: 32 kgWymiary:- średnica 78cm- średnica u podstawy 130cm- wysokość 90cm

Opmini SBR

Oczyszczalnie biologiczne SBR

ZAPYTAJ O PRODUKT / WYCENĘOczyszczalnie OP.SBR to sprawdzone systemy oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych lecz w nowej przemyślanej gamie urządzeń popartej nowatorskimi rozwiązaniami, które pozwalają na dostosowanie do różnorodnych warunków gruntowo-wodnych.
Proponowane urządzenia posiadają wiele zalet, które mają służyć dla nas i infrastruktury indywidualnego budownictwa mieszkaniowego. Najważniejszymi zaletami są :- niski koszt zakupu urządzeń- bezawaryjna eksploatacja- prosty montaż i obsługa
Działanie systemu polega na dopływie ścieków do osadnika wstepnego gdzie ulegają sedymentacji i skąd są cyklicznie porcjowane do komory reaktora w celu napowietrzania za pomocą dyfuzora do którego doprowadzane jest powietrze z dmuchawy membramowej. W komorze odbywa sie naprzemiennie proces nitryfikacji i denitryfikacji w strefach tlenowych i beztlenowych.
Po komorze reaktora ścieki trafiają do osadnika wtórnego, gdzie mieszanina osadu czynnego osadza sie na dnie stożka, skąd nagromadzony osad jest zawracany do komory reaktora a nadmiar cyklicznie do osadnika wstepnego. Ostatecznie ścieki można odprowadzić bezpośrednio do cieku wodnego.

BioTec

Przydomowa oczyszczalnia ścieków BioTec

ZAPYTAJ O PRODUKT / WYCENĘEkologiczne oczyszczalnie ścieków BioTec pracują w tradycyjnej technologii złóż zraszanych. Dzięki zastosowaniu zintegrowanego i w pełni automatycznego procesu, uzyskuje się wysoki efekt oczyszczania już przy niewielkich zrzutach. Zaletą rozwiązania jest duży, pojedynczy zbiornik wykonany z GRP, niskie koszty eksploatacji, całkowita automatyka pracy oraz zwiększone przepływy obliczeniowe na 1RLM.

Proces oczyszczania jest trzy etapowy i rozpoczyna się od osadnika wstępnego, gdzie gruboziarniste elementy stałe osadzają się na dnie zbiornika, zatrzymane zostają tłuszcze, a proces wspomagają bakterie beztlenowe, denitryfikacyjne. Pozbawiony większości frakcji grubej ściek zostaje transportowany wyżej na złoże z tworzywa. Dzięki stałemu zraszaniu na złożu wytwarza się biomasa, która w naturalny sposób oczyszcza ściek. Oczyszczony ściek trafia do osadnika wtórnego, a dalej poza oczyszczalnię poprzez specjalnie zaprojektowany króciec odpływowy.

Urządzenie wyposażone jest w elektroniczny panel kontrolny wyposażony w cyfrowy wyświetlacz, który informuje o prawidłowej pracy lub wystąpieniu potencjalnego błędu. Jego zaletą jest umiejętność diagnozy problemu poprzez wyświetlenie kodu błędu, np. brak zasilania, spalony bezpiecznik, awaria sprężarki.

Oczyszczalnie mogą być także dodatkowo wyposażone (opcja) w dodatkowy sygnalizator wizualny
Korzyści:-Wysoka skuteczność potwierdzona badaniami zgodnie z PN-EN:12566-3-Sprawdzona technologia złóż zraszanych-Niskie koszty instalacji-Mała powierzchnia zabudowy-Estetyczna instalacja-Bardzo mocny, grubościenny zbiornik z GRP-Niskie koszty eksploatacji-System detekcji awarii-Opcjonalna zintegrowana pompownia IPS

BioFicient

Biologiczna oczyszczalnia ścieków BioFicient

ZAPYTAJ O PRODUKT / WYCENĘOczyszczalnia Kingspan BioFicient to niezawodne i wydajne rozwiązanie dedykowane gospodarstwom domowym pozbawionym dostępu do kanalizacji. Innowacyjny proces oczyszczania z podwójnym bioreaktorem tlenowym zapewnia wysoką skuteczność, również przy nieregularnym dopływie ścieków.Charakteryzuje się prostą i zwartą konstrukcją, obejmującą monolityczny zbiornik z czterema komorami. Technologia ruchomego, napowietrzanego złoża stanowi rozwinięcie tradycyjnej metody biologicznej, lecz dzięki zastosowaniu aż dwóch stref tlenowych jest bardziej efektywna oraz lepiej radzi sobie ze zmiennym dopływem ścieków.

Opcjonalnie istnieje możliwość zastosowania zintegrowanej pompowni ścieków oczyszczonychKorzyści płynące z posiadania oczyszczalni BioFicient:
– Niski koszt pozbycia się ścieków,– Komfort użytkowania przy minimalizacji czynności obsługowych,– Ochrona naturalnych zasobów wodnych i gruntowych.