BioDisc

Przydomowa oczyszczalnia ścieków BioDisc®

ZAPYTAJ O PRODUKT / WYCENĘW urządzeniu BioDisc zastosowano technologię RBC (ang. Rotating Biological Contactor – obrotowe złoże biologiczne), która zapewnia wysoką skuteczność usuwania zanieczyszczeń w ściekach przy zmiennym dopływie ścieków. Jest to sprawdzone, niezawodne i ekologiczne rozwiązanie w zakresie odprowadzania ścieków dla budynków bez dostępu do sieci kanalizacyjnej, które gwarantuje bardzo wysoką skuteczność oczyszczania przy niewielkiej powierzchni zabudowy, niskich kosztach eksploatacji, cichej pracy a także braku nieprzyjemnych zapachów.

Zasada działania: 
OSADNIK WSTĘPNY

Ścieki surowe dopływają do osadnika wstępnego. Dochodzi w nim do oddzielenia frakcji stałych, zatrzymania tłuszczy oraz odpadania cząstek stałych tworzących osad. Pozostaje on w osadniku do czasu usunięcia. Następnie pozbawione frakcji stałych ścieki przepływają grawitacyjnie do pierwszej strefy ze złożem obrotowym.

PIERWSZA STREFA ZŁÓŻ OBROTOWYCH

W tej części ścieki poddawane są działaniu błony biologicznej, powstałej na powierzchni ruchomego złoża. Błonę stanowią mikroorganizmy tlenowe, które pobierają za ścieków m.in. substancje organiczne, a będąc nad zwierciadłem ścieków, tlen. Następnie podczyszczone ścieki dawkowane są w takiej samej ilości, poprzez system kubeczków, do drugiej strefy złóż obrotowych.

DRUGA STREFA ZŁÓŻ OBROTOWYCH

W drugie strefie biologicznej ścieki są finalnie doczyszczane no obrotowym złożu. Dzięki ich dawkowaniu, uzyskujemy równowagę hydrauliczną, co pozwala na osiągnięcie maksymalnej wydajności. Proces jest automatyczny, a ilość błony dopasowuje się do ilości i składu ścieków.

OSADNIK WTÓRNY

Nadmiar błony biologicznej w sposób grawitacyjny trafia z powierzchni złoża do osadnika wtórnego, gdzie gromadzą się na dnie. Pozostała, oczyszczona ciecz wypływająca ze zbiornika oczyszczalni może zostać odprowadzona np. do rzeki lub gruntu.Ścieki z gospodarstwa domowego dopływają do osadnika wstępnego, gdzie w sposób mechaniczny następuje redukcja zawiesiny. Cząstki lżejsze wypływają na powierzchnię, cięższe opadają na dno tworząc osad. Ściek pozbawiony frakcji stałej, wpływa do pierwszej strefy biologicznej, gdzie na powoli obracających się tarczach narasta biomasa, która żyjąc konsumuje związki organiczne zawarte w ściekach. Podczyszczony ściek jest równomiernie dawkowany poprzez system kubeczków do drugiej strefy biologicznej, gdzie następuje jego doczyszczenie. Obumierająca błona biologiczna opadająca z tarcz osadza się w osadniku wtórnym. Wysokiej jakości oczyszczone ścieki są odprowadzane do odbiornika przydomowej oczyszczalni ścieków.
Urządzenie oczyszczalni ścieków BioDisc wyposażone jest w elektroniczny panel kontrolny z cyfrowym wyświetlaczem, który informuje o prawidłowej pracy lub wystąpieniu potencjalnego błędu. Zaletą jego jest umiejętność diagnozy problemu poprzez wyświetlenie kodu błędu, np. brak zasilania, spalony bezpiecznik, awaria silnika. Oczyszczalnie mogą być dodatkowo wyposażone (opcja) w dodatkowy sygnalizator wizualny.
Korzyści:-Wysoka skuteczność potwierdzona badaniami zgodnie z PN-EN:12566-3+A2:2013-Mała powierzchnia zabudowy-Prosta konstrukcja-Cicha praca-Brak nieprzyjemnych zapachów-Niskie koszty eksploatacji, silnik mocy 50W-Brak sprężarek, dyfuzorów, elektrozaworów, filtrów-System detekcji awarii-Opcjonalna zintegrowana pompownia-Sprawdzona od 1974 roku technologia znana w Europie

Węże techniczne

Węże zbrojone

ZAPYTAJ O PRODUKT / WYCENĘWęże zbrojone są wykonane z elastycznego i giętkiego polichlorku. W zależności od modelu mogą być stosowane do odprowadzania różnego rodzaju cieczy i gazów, w transporcie wody pitnej i deszczówki, odciągania kurzu z powierzchni, a czasem pełnią również rolę osłon do kabli.

Akcesoria do węży zbrojonych:

Przydatne dokumenty: 

Węże zbrojone katalog

Systemy kanalizacji

Wewnętrzne systemy kanalizacyjne

ZAPYTAJ O PRODUKT / WYCENĘRury i kształtki do kanalizacji wewnętrznej z PP-HT charakteryzują się wysoką wytrzymałością temperaturową, chemiczną, niską ścieralnością oraz niewielkim ciężarem. System ten zalecany jest do stosowania w przemyśle spożywczym, a stosuje się go w budownictwie jedno- i wielorodzinnym, biurach, pralniach, szpitalach lub laboratoriach. Szeroki wybór rur i kształtek kanalizacji wewnętrznej w zakresie średnic od fi32 do fi110.

Zewnętrzne systemy kanalizacyjne

ZAPYTAJ O PRODUKT / WYCENĘSystemy rur i kształtek do kanalizacji zewnętrznej są przeznaczone do bezciśnieniowego przesyłu ścieków. Znajdują one zastosowanie przy budowie następujących rodzajów kanalizacji:
• bytowej
• deszczowej
• ogólnospławnej
• przemysłowej.

Zalety systemów kanalizacyjnych:
• kompletne systemy kanalizacyjne składające się z rur, kształtek i łączników
• łatwy i precyzyjny montaż
• wytrzymałość konstrukcyjna
• wysoka odporność
• wysoka jakość i trwałość

Studnie wodomierzowe

Studnie wodomierzowe

ZAPYTAJ O PRODUKT / WYCENĘStudnie wodomierzowe to mocno ożebrowane pierścieniami poziomymi oraz pionowymi zbiorniki, produkowane są w piecach metodą formowania rotacyjnego (rotomoulding) , które zapewnia: monolityczny i szczelny odlew, dużą wytrzymałość oraz bezawaryjną eksploatację. Studzienki powinny być lokalizowane poza pasami ruchu ciężkiego -ciągami komunikacyjnym i być łatwo dostępne do odczytu wodomierzy.

Urządzenia z serii SW-1000 znajdują zastosowanie w budowie głównych przyłączy wody w jednorodzinnym budownictwie mieszkaniowym. Studnia na życzenie klienta może być wyposażona w drabinkę aluminiową. Wersja standard jest wyposażona w odlewane stopnie złazowe w fazie produkcyjnej.

Studnie SW-600 są stosowane na terenach ogródków działkowych. Występuję w wersji surowej bez przyłączy lub może zostać wyposażona w zawory i konsole gotowe do montażu wodomierza. Całość instalacji wykonana jest na elastycznych złączach.

Separatory tłuszczu

Separatory tłuszczów

ZAPYTAJ O PRODUKT / WYCENĘSeparatory tłuszczu mogą być zastosowane wszędzie tam, gdzie ścieki zawierają tłuszcze w ilościach większych, niż w typowych ściekach bytowo gospodarczych. Tłuszcze dzielimy na tłuszcze pochodzenia zwierzęcego takie jak; smalec, masło, olej z kości itp. oraz roślinnego; olej oliwkowy, orzechowy, pestkowy, lniany, margaryna itp. Typowe zastosowanie separatorów tłuszczu to przede wszystkim kuchnie przyrządzające potrawy smażone i pieczone umiejscowione przy barach, stołówkach, restauracjach, hotelach oraz w takich obiektach jak sklepy mięsne, wytwórnie mięsa i wędlin, rzeźnie, masarnie itp

Dobór separatora zależy od ilości i jakości tłuszczów zawartych w ściekach i powinien być dokonany przez projektanta lub dostawcę wyrobów. Ilości ścieków oblicza się na podstawie zużycia wody zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Rady Ministrów nr 716 z dnia 18 grudnia 1996r; Dz.U.Nr151 z 1996 r.)

W celu dobrania odpowiedniego urządzenia należy wziąć pod uwagę: max. ilość dopływu ścieków [l/s] oraz udział substancji tłuszczowych, które należy zatrzymać. Dla restauracji i placówek zbiorowego żywienia wybór odpowiedniego urządzenia możemy dokonać według poniższej tabeli:
Separatory tłuszczu montuje się na odpływach ścieków technologicznych. W wyniku działania grawitacji oraz dzięki zasyfonowanemu wlotowi i wylotowi ze zbiornika wydostaje się jedynie cięższa od zanieczyszczeń woda. Części stałe i wytrącone zawiesiny są gromadzone w zbiorniku, który pełni tym samym rolę osadnika.Dzięki separatorom tłuszczu w przewodach kanalizacyjnych nie osadzają się tłuszcze i oleje roślinne czy zwierzęce.

Separatory tłuszczu stosuje się w miejscach, w których do ścieków trafia znacznie więcej tłuszczów np. w kuchniach przy stołówkach, barach, hotelach, jak również w takich miejscach jak rzeźnie, masarnie i tym podobne.

Separatory tłuszczu powinny być dobierane przez osobę będącą projektantem, bądź dostawcą urządzenia. Aby wybrać optymalnie dopasowany do konkretnych wymogów separator tłuszczu bierze się pod uwagę: maksymalną ilość dopływu ścieków (l/s), a także zawartość substancji tłuszczowych, wymagających odseparowania. W przypadku lokali gastronomicznych w doborze odpowiedniego separatora pomocna może być znajdująca się poniżej tabela:

Przydatne dokumenty: 

Separatory tłuszczu -Katalog

Separatory (osadniki)

Separatory -zbiorniki przepływowe

ZAPYTAJ O PRODUKT / WYCENĘSeparatory firmy Miciński produkowane są z laminatu poliestrowo – szklanego, tzn. żywicy poliestrowej zbrojonej włóknem szklanym. Dzięki wykorzystaniu tego surowca, zbiorniki przepływowe charakteryzują się zarówno wyjątkową wytrzymałością na uszkodzenia mechaniczne, jak i odpornością na wszelkiego rodzaju środki chemiczne oraz warunki atmosferyczne. Innowacyjna konstrukcja separatorów zapewnia im wysoką trwałość i niezawodność.

Separatory wykorzystywane jako osadniki gnilne, stanowią kluczowy element tradycyjnej przydomowej oczyszczalni ścieków. Mogą one działać zarówno z drenażem/tunelem/pakietem rozsączającym, jak i filtrem piaskowym czy złożem biologicznym.

Separatory zbudowane są z trzech komór, gdzie poszczególne komory stanowią: 1/2, 1/3 i 1/4 całkowitej pojemności. Komory połączone są otworami umieszczonymi w przegrodach na różnych wysokościach. Każda z komór posiada oddzielną studzienkę rewizyjno – wyciągową z pokrywą zabezpieczającą otwór. Wszystkie dostępne separatory spełniają surowe normy w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji i ochrony środowiska. Ponadto uzyskały one aprobaty techniczne stwierdzające przydatność do stosowania w budownictwie.Dostępne pojemności separatorów:-zbiornik przepływowy 2000 l-zbiornik przepływowy 3000 l-zbiornik przepływowy 4000 l-zbiornik przepływowy 6000 l-zbiornik przepływowy 8000 l-zbiornik przepływowy 11 000l-studzienka rozdzielnia

Szamba (szczelne zbiorniki)

Zbiorniki na nieczystości ciekłe (Szamba) firmy Miciński

ZAPYTAJ O PRODUKT / WYCENĘZbiorniki bezodpływowe, tzw. szamba stosowane są do magazynowania i okresowego wypompowywania m.in. ścieków. Nowoczesny, opływowy kształt i mocna konstrukcja zbiorników sprawia, że są to produkty bardzo wytrzymałe, a jednocześnie niezwykle lekkie. Wykonane są z laminatu poliestrowo-szklanego i nie wymagają żadnej konserwacji. Zbiorniki są ekologiczne, wytrzymałe oraz szczelne przez co są bezpieczne dla środowiska i spełniają wszelkie wymagane normy użytkowania. Zbiorniki dostępne są w zróżnicowanych wielkościach dostosowanych do indywidualnych wymagań Klientów. Wszystkie zbiorniki posiadają specjalne przetłoczenia pozwalające na dowolne, szeregowe lub równoległe łączenie ze sobą dowolnej ich ilości oraz kombinacji.

Przydatne dokumenty: 

Instrukcja posadowienia

Systemy rynnowe

Systemy rynnowe PVC, stalowe

ZAPYTAJ O PRODUKT / WYCENĘSystemy rynnowe firm: Gamrat, Kaczmarek i Marley o różnorodnych rozmiarach i kolorach, posiadające dobrą wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne, rozciąganie, zginanie oraz na odbarwienie. Odporne są na korozję, działanie wielu kwasów, zasad i soli oraz innych związków, które mogą by rozpuszczone w wodzie deszczowej.Zastosowanie rynien:-Systemy 75-80 małe budynki mieszkalne, wiaty, altany, garaże;-Systemy 100-125 domy jednorodzinne, bloki mieszkalne, budynki użyteczności publicznej, obiekty handlowe i przemysłowe;-Systemy 150 duże obiekty budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego przemysłowego komercyjnego.

Przydatne dokumenty: 

Katalog systemów rynnowych firmy Gamrat
Katalog systemu rynnowego Karolina firmy Kaczmarek
Katalog systemów rynnowych firmy Marley

Systemy drenarskie

Systemy drenarskie

ZAPYTAJ O PRODUKT / WYCENĘSystemy drenarskie z PCW znajdujące zastosowanie w:
-melioracji terenu,
-zabezpieczenia i odwodnienia budynku,
-stabilizacji podłoża, dróg nasypów i skarp.

W skład budowy systemu drenarskiego wchodzą:
-rury drenarskie PCW (zakres śr. 50mm - 20mm),
-rury PCW bez otuliny,
-rury drenarskie z filtrem z włókien polipropylenowych).

System kształtek PP:
-złączki,
-kolana,
-trójniki,
-redukcje.

Odwodnienia liniowe

Odwodnienia liniowe

ZAPYTAJ O PRODUKT / WYCENĘOdwodnienie liniowe to system kanałów z kratkami umożliwiający odprowadzenie wód opadowych z: chodników, placów, dróg, podjazdów do garaży, ogrodów, basenów itp.Zalety systemu:
-łatwy w montażu (układanie na małej głębokości, minimalizuje zakres robot ziemnych),
-wytrzymały, przystosowany do ruchu pieszego jak i samochodowego (klasa obciążeń A-B)
-estetyczny (szeroki asortyment produkowanych elementów, kanałów, kratek, studzienek występujących w kolorze: popielatym i brązowym),
-trwałość (odporny na korozję i większość detergentów).

Podstawowym elementem każdego systemu odwodnienia liniowego jest korytko z kratkami o:
-długości: 0,5m i 1 m,
-szerokości: 0,14 m
-wysokości 0,135 m