Węże techniczne

Węże zbrojone

ZAPYTAJ O PRODUKT / WYCENĘWęże zbrojone są wykonane z elastycznego i giętkiego polichlorku. W zależności od modelu mogą być stosowane do odprowadzania różnego rodzaju cieczy i gazów, w transporcie wody pitnej i deszczówki, odciągania kurzu z powierzchni, a czasem pełnią również rolę osłon do kabli.

Akcesoria do węży zbrojonych:

Przydatne dokumenty: 

Węże zbrojone katalog

Systemy kanalizacji

Wewnętrzne systemy kanalizacyjne

ZAPYTAJ O PRODUKT / WYCENĘRury i kształtki do kanalizacji wewnętrznej z PP-HT charakteryzują się wysoką wytrzymałością temperaturową, chemiczną, niską ścieralnością oraz niewielkim ciężarem. System ten zalecany jest do stosowania w przemyśle spożywczym, a stosuje się go w budownictwie jedno- i wielorodzinnym, biurach, pralniach, szpitalach lub laboratoriach. Szeroki wybór rur i kształtek kanalizacji wewnętrznej w zakresie średnic od fi32 do fi110.

Zewnętrzne systemy kanalizacyjne

ZAPYTAJ O PRODUKT / WYCENĘSystemy rur i kształtek do kanalizacji zewnętrznej są przeznaczone do bezciśnieniowego przesyłu ścieków. Znajdują one zastosowanie przy budowie następujących rodzajów kanalizacji:
• bytowej
• deszczowej
• ogólnospławnej
• przemysłowej.

Zalety systemów kanalizacyjnych:
• kompletne systemy kanalizacyjne składające się z rur, kształtek i łączników
• łatwy i precyzyjny montaż
• wytrzymałość konstrukcyjna
• wysoka odporność
• wysoka jakość i trwałość

Studnie wodomierzowe

Studnie wodomierzowe

ZAPYTAJ O PRODUKT / WYCENĘStudnie wodomierzowe to mocno ożebrowane pierścieniami poziomymi oraz pionowymi zbiorniki, produkowane są w piecach metodą formowania rotacyjnego (rotomoulding) , które zapewnia: monolityczny i szczelny odlew, dużą wytrzymałość oraz bezawaryjną eksploatację. Studzienki powinny być lokalizowane poza pasami ruchu ciężkiego -ciągami komunikacyjnym i być łatwo dostępne do odczytu wodomierzy.

Urządzenia z serii SW-1000 znajdują zastosowanie w budowie głównych przyłączy wody w jednorodzinnym budownictwie mieszkaniowym. Studnia na życzenie klienta może być wyposażona w drabinkę aluminiową. Wersja standard jest wyposażona w odlewane stopnie złazowe w fazie produkcyjnej.

Studnie SW-600 są stosowane na terenach ogródków działkowych. Występuję w wersji surowej bez przyłączy lub może zostać wyposażona w zawory i konsole gotowe do montażu wodomierza. Całość instalacji wykonana jest na elastycznych złączach.

Separatory tłuszczu

Separatory tłuszczów

ZAPYTAJ O PRODUKT / WYCENĘSeparatory tłuszczu mogą być zastosowane wszędzie tam, gdzie ścieki zawierają tłuszcze w ilościach większych, niż w typowych ściekach bytowo gospodarczych. Tłuszcze dzielimy na tłuszcze pochodzenia zwierzęcego takie jak; smalec, masło, olej z kości itp. oraz roślinnego; olej oliwkowy, orzechowy, pestkowy, lniany, margaryna itp. Typowe zastosowanie separatorów tłuszczu to przede wszystkim kuchnie przyrządzające potrawy smażone i pieczone umiejscowione przy barach, stołówkach, restauracjach, hotelach oraz w takich obiektach jak sklepy mięsne, wytwórnie mięsa i wędlin, rzeźnie, masarnie itp

Dobór separatora zależy od ilości i jakości tłuszczów zawartych w ściekach i powinien być dokonany przez projektanta lub dostawcę wyrobów. Ilości ścieków oblicza się na podstawie zużycia wody zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Rady Ministrów nr 716 z dnia 18 grudnia 1996r; Dz.U.Nr151 z 1996 r.)

W celu dobrania odpowiedniego urządzenia należy wziąć pod uwagę: max. ilość dopływu ścieków [l/s] oraz udział substancji tłuszczowych, które należy zatrzymać. Dla restauracji i placówek zbiorowego żywienia wybór odpowiedniego urządzenia możemy dokonać według poniższej tabeli:
Separatory tłuszczu montuje się na odpływach ścieków technologicznych. W wyniku działania grawitacji oraz dzięki zasyfonowanemu wlotowi i wylotowi ze zbiornika wydostaje się jedynie cięższa od zanieczyszczeń woda. Części stałe i wytrącone zawiesiny są gromadzone w zbiorniku, który pełni tym samym rolę osadnika.Dzięki separatorom tłuszczu w przewodach kanalizacyjnych nie osadzają się tłuszcze i oleje roślinne czy zwierzęce.

Separatory tłuszczu stosuje się w miejscach, w których do ścieków trafia znacznie więcej tłuszczów np. w kuchniach przy stołówkach, barach, hotelach, jak również w takich miejscach jak rzeźnie, masarnie i tym podobne.

Separatory tłuszczu powinny być dobierane przez osobę będącą projektantem, bądź dostawcą urządzenia. Aby wybrać optymalnie dopasowany do konkretnych wymogów separator tłuszczu bierze się pod uwagę: maksymalną ilość dopływu ścieków (l/s), a także zawartość substancji tłuszczowych, wymagających odseparowania. W przypadku lokali gastronomicznych w doborze odpowiedniego separatora pomocna może być znajdująca się poniżej tabela:

Przydatne dokumenty: 

Separatory tłuszczu -Katalog

Separatory (osadniki)

Separatory -zbiorniki przepływowe

ZAPYTAJ O PRODUKT / WYCENĘSeparatory firmy Miciński produkowane są z laminatu poliestrowo – szklanego, tzn. żywicy poliestrowej zbrojonej włóknem szklanym. Dzięki wykorzystaniu tego surowca, zbiorniki przepływowe charakteryzują się zarówno wyjątkową wytrzymałością na uszkodzenia mechaniczne, jak i odpornością na wszelkiego rodzaju środki chemiczne oraz warunki atmosferyczne. Innowacyjna konstrukcja separatorów zapewnia im wysoką trwałość i niezawodność.

Separatory wykorzystywane jako osadniki gnilne, stanowią kluczowy element tradycyjnej przydomowej oczyszczalni ścieków. Mogą one działać zarówno z drenażem/tunelem/pakietem rozsączającym, jak i filtrem piaskowym czy złożem biologicznym.

Separatory zbudowane są z trzech komór, gdzie poszczególne komory stanowią: 1/2, 1/3 i 1/4 całkowitej pojemności. Komory połączone są otworami umieszczonymi w przegrodach na różnych wysokościach. Każda z komór posiada oddzielną studzienkę rewizyjno – wyciągową z pokrywą zabezpieczającą otwór. Wszystkie dostępne separatory spełniają surowe normy w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji i ochrony środowiska. Ponadto uzyskały one aprobaty techniczne stwierdzające przydatność do stosowania w budownictwie.Dostępne pojemności separatorów:-zbiornik przepływowy 2000 l-zbiornik przepływowy 3000 l-zbiornik przepływowy 4000 l-zbiornik przepływowy 6000 l-zbiornik przepływowy 8000 l-zbiornik przepływowy 11 000l-studzienka rozdzielnia

Szamba (szczelne zbiorniki)

Zbiorniki na nieczystości ciekłe (Szamba) firmy Miciński

ZAPYTAJ O PRODUKT / WYCENĘZbiorniki bezodpływowe, tzw. szamba stosowane są do magazynowania i okresowego wypompowywania m.in. ścieków. Nowoczesny, opływowy kształt i mocna konstrukcja zbiorników sprawia, że są to produkty bardzo wytrzymałe, a jednocześnie niezwykle lekkie. Wykonane są z laminatu poliestrowo-szklanego i nie wymagają żadnej konserwacji. Zbiorniki są ekologiczne, wytrzymałe oraz szczelne przez co są bezpieczne dla środowiska i spełniają wszelkie wymagane normy użytkowania. Zbiorniki dostępne są w zróżnicowanych wielkościach dostosowanych do indywidualnych wymagań Klientów. Wszystkie zbiorniki posiadają specjalne przetłoczenia pozwalające na dowolne, szeregowe lub równoległe łączenie ze sobą dowolnej ich ilości oraz kombinacji.

Przydatne dokumenty: 

Instrukcja posadowienia

Systemy rynnowe

Systemy rynnowe PVC, stalowe

ZAPYTAJ O PRODUKT / WYCENĘSystemy rynnowe firm: Gamrat, Kaczmarek i Marley o różnorodnych rozmiarach i kolorach, posiadające dobrą wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne, rozciąganie, zginanie oraz na odbarwienie. Odporne są na korozję, działanie wielu kwasów, zasad i soli oraz innych związków, które mogą by rozpuszczone w wodzie deszczowej.Zastosowanie rynien:-Systemy 75-80 małe budynki mieszkalne, wiaty, altany, garaże;-Systemy 100-125 domy jednorodzinne, bloki mieszkalne, budynki użyteczności publicznej, obiekty handlowe i przemysłowe;-Systemy 150 duże obiekty budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego przemysłowego komercyjnego.

Przydatne dokumenty: 

Katalog systemów rynnowych firmy Gamrat
Katalog systemu rynnowego Karolina firmy Kaczmarek
Katalog systemów rynnowych firmy Marley

Odzyskiwanie wody deszczowej

Domowy system odzyskiwania wody deszczowej Raintrap

ZAPYTAJ O PRODUKT / WYCENĘPodziemne przydomowe zbiorniki od firmy Kingspan Klargester do magazynowania wody deszczowej z wewnętrzną pompą i filtrem mogą przechowywać duże ilości wody. Woda jest następnie wedle potrzeby pompowana pod stałym ciśnieniem do zraszacza lub węża ogrodowego. System Raintrap można stosować do podlewania ogrodu, zraszania upraw ogrodowych i mycia niewielkich pojazdów.Parametry techniczne

Komercyjny system odzyskiwania wody deszczowej Envireau

ZAPYTAJ O PRODUKT / WYCENĘRozwiązanie komercyjne Envireau od firmy Kingspan Klargester to w pełni zintegrowane systemy odzyskiwania wody deszczowej stosowane w szerokiej gamie obiektów komercyjnych.Klient może cieszyć się pełną dowolnością w wyborze komponentów, gdyż system Envireau jest indywidualnie dostosowywany do każdego budynku i sposobu wykorzystania wody. Pojemność od 6 000 do 79 000 litrów w jednym zbiorniku . Możliwość połączenia wielu zbiorników w celu przyjęcia większych objętości wody oraz instalowania pod terenem uczęszczanym.Parametry techniczne zbiorników

Zbiorniki na wody deszczowe

Tradycyjne oczyszczalnie ścieków

ZAPYTAJ O PRODUKT / WYCENĘZbiorniki firmy Miciński przeznaczone m.in do magazynowania wód opadowych wykonane z są laminatu poliestrowo-szklanego. Nowoczesny, opływowy kształt i mocna konstrukcja zbiorników sprawia, że są to produkty bardzo wytrzymałe, a jednocześnie niezwykle lekkie.
Zbiorniki są ekologiczne, są wytrzymałe oraz szczelne przez co są bezpieczne dla środowiska i spełniają wszelkie wymagane normy użytkowania.
Zbiorniki dostępne są w zróżnicowanych wielkościach dostosowanych do indywidualnych wymagań Klientów. Wszystkie zbiorniki posiadają specjalne przetłoczenia pozwalające na dowolne, szeregowe lub równoległe łączenie ze sobą dowolnej ich ilości oraz kombinacji.Parametry techniczne zbiorników

Przydatne dokumenty: 

Instrukcja
posadowienia
zbiorników

Zbiorniki na wody opadowe firmy Kingspan

ZAPYTAJ O PRODUKT / WYCENĘZbiorniki są wykonane z odpornego polietylenu, są solidne i lekkie. Łatwa instalacja, prosta konserwacja i zautomatyzowane działanie -system odzyskiwania wody deszczowej Gamma został zaprojektowany tak, aby zapewnić właścicielowi domu rozwiązanie „zmontuj i zapomnij”, zapewniające automatyczne doprowadzanie odzyskanej wody deszczowej. System w dużym stopniu wykorzystuje rurociągi istniejące już w budynku i został opracowany tak, aby był jak najbardziej przyjazny dla użytkownika. Głównym wymogiem jest instalacja zbiornika na wodę deszczową z wewnętrzną pompą wybraną w zależności od natężenia przepływu ze zlewni powierzchni dachu i potrzeb danego gospodarstwa domowego.
Wykonany z odpornego polietylenu zbiornik jest solidny i lekki, co ułatwia jego obsługę i instalację. Łatwa instalacja, prosta konserwacja i zautomatyzowane działanie: system odzyskiwania wody deszczowej Gamma został zaprojektowany tak, aby zapewnić właścicielowi domu rozwiązanie „zmontuj i zapomnij”, zapewniające automatyczne doprowadzanie odzyskanej wody deszczowej. System w dużym stopniu wykorzystuje rurociągi istniejące już w budynku i został opracowany tak, aby był jak najbardziej przyjazny dla użytkownika. Głównym wymogiem jest instalacja zbiornika na wodę deszczową z wewnętrzną pompą wybraną w zależności od natężenia przepływu ze zlewni powierzchni dachu i potrzeb danego gospodarstwa domowego.Kontroli podlegają takie urządzenia jak:-Łatwy montaż i konserwacja.-Zasada „zmontuj i zapomnij” zapewniająca automatyczne doprowadzanie odzyskanej wody.-Płytki wykop – system Gamma opracowano z myślą o prostej instalacji w przystępnej cenie.-Dostępna zasypka żwirowa – bez kosztownych wykopów i wywózki gruntu (w zależności od warunków terenu).*-Zintegrowany filtr liści dostarczany w standardzie.-Konstrukcja MDPE – urządzenie Gamma jest wykonane z trwałego polietylenu o średniej gęstości. Dzięki temu zbiornik ---Gamma jest lekki, wytrzymały i odporny na uszkodzenia.-Pełna zgodność – zbiornik Gamma został poddany ocenie konstrukcji zgodnie z normą Unii Europejskiej EN 12566 Część 1 i jest całkowicie zgodny z normą BS 8515:2009.Parametry techniczne zbiorników