Zagospodarowanie wody i ścieków

zagospodarowanie wody i sciekow zdjecie

Technika grzewcza

technika grzewcza zdjecie

Technika sanitarna

technika sanitarna zdjecie

Usługi

uslugi zdjecie

Przydomowa oczyszczalnia ścieków BioDisc®

W urządzeniu BioDisc zastosowano technologię RBC (ang. Rotating Biological Contactor – obrotowe złoże biologiczne), która zapewnia wysoką skuteczność usuwania zanieczyszczeń w ściekach przy zmiennym dopływie ścieków. Jest to sprawdzone, niezawodne i ekologiczne rozwiązanie w zakresie odprowadzania ścieków dla budynków bez dostępu do sieci kanalizacyjnej, które gwarantuje bardzo wysoką skuteczność oczyszczania przy niewielkiej powierzchni zabudowy, niskich kosztach eksploatacji, cichej pracy a także braku nieprzyjemnych zapachów.

tabela modeli
Zasada działania:
biodisc instrukcja 1

OSADNIK WSTĘPNY

Ścieki surowe dopływają do osadnika wstępnego. Dochodzi w nim do oddzielenia frakcji stałych, zatrzymania tłuszczy oraz odpadania cząstek stałych tworzących osad. Pozostaje on w osadniku do czasu usunięcia. Następnie pozbawione frakcji stałych ścieki przepływają grawitacyjnie do pierwszej strefy ze złożem obrotowym.

biodisc instrukcja 2

PIERWSZA STREFA ZŁÓŻ OBROTOWYCH

W tej części ścieki poddawane są działaniu błony biologicznej, powstałej na powierzchni ruchomego złoża. Błonę stanowią mikroorganizmy tlenowe, które pobierają za ścieków m.in. substancje organiczne, a będąc nad zwierciadłem ścieków, tlen. Następnie podczyszczone ścieki dawkowane są w takiej samej ilości, poprzez system kubeczków, do drugiej strefy złóż obrotowych.
biodisc instrukcja 3

DRUGA STREFA ZŁÓŻ OBROTOWYCH

W drugie strefie biologicznej ścieki są finalnie doczyszczane no obrotowym złożu. Dzięki ich dawkowaniu, uzyskujemy równowagę hydrauliczną, co pozwala na osiągnięcie maksymalnej wydajności. Proces jest automatyczny, a ilość błony dopasowuje się do ilości i składu ścieków.
biodisc instrukcja 4

OSADNIK WTÓRNY

Nadmiar błony biologicznej w sposób grawitacyjny trafia z powierzchni złoża do osadnika wtórnego, gdzie gromadzą się na dnie. Pozostała, oczyszczona ciecz wypływająca ze zbiornika oczyszczalni może zostać odprowadzona np. do rzeki lub gruntu.

Ścieki z gospodarstwa domowego dopływają do osadnika wstępnego, gdzie w sposób mechaniczny następuje redukcja zawiesiny. Cząstki lżejsze wypływają na powierzchnię, cięższe opadają na dno tworząc osad. Ściek pozbawiony frakcji stałej, wpływa do pierwszej strefy biologicznej, gdzie na powoli obracających się tarczach narasta biomasa, która żyjąc konsumuje związki organiczne zawarte w ściekach. Podczyszczony ściek jest równomiernie dawkowany poprzez system kubeczków do drugiej strefy biologicznej, gdzie następuje jego doczyszczenie. Obumierająca błona biologiczna opadająca z tarcz osadza się w osadniku wtórnym. Wysokiej jakości oczyszczone ścieki są odprowadzane do odbiornika przydomowej oczyszczalni ścieków.

Urządzenie oczyszczalni ścieków BioDisc wyposażone jest w elektroniczny panel kontrolny z cyfrowym wyświetlaczem, który informuje o prawidłowej pracy lub wystąpieniu potencjalnego błędu. Zaletą jego jest umiejętność diagnozy problemu poprzez wyświetlenie kodu błędu, np. brak zasilania, spalony bezpiecznik, awaria silnika. Oczyszczalnie mogą być dodatkowo wyposażone (opcja) w dodatkowy sygnalizator wizualny.

Korzyści:
-Wysoka skuteczność potwierdzona badaniami zgodnie z PN-EN:12566-3+A2:2013
-Mała powierzchnia zabudowy
-Prosta konstrukcja
-Cicha praca
-Brak nieprzyjemnych zapachów
-Niskie koszty eksploatacji, silnik mocy 50W
-Brak sprężarek, dyfuzorów, elektrozaworów, filtrów
-System detekcji awarii
-Opcjonalna zintegrowana pompownia
-Sprawdzona od 1974 roku technologia znana w Europie

Recenzja Kingspan Klargester BioDisc

Kingspan Klargester BioDisc instalacja w mokrych warunkach

Kingspan BioDisc

Commercial BioDisc Sewage Treatment Plant | Kingspan Klargester

Skontaktuj się z nami

Jeśli potrzebujesz profesjonalnej pomocy w doborze urządzeń wod-kan-gaz-c.o., skontaktuj się z nami. Oferujemy szeroki zakres usług i produktów.
telefon ikona
Instalacje wewnętrzne
512 679 074
Instalacje zewnętrzne
510 277 257
pinezka ikona
Monbud
ul. Zakopiańska 77
32-031 Mogilany k/Krakowa