Zagospodarowanie wody i ścieków

zagospodarowanie wody i sciekow zdjecie

Technika grzewcza

technika grzewcza zdjecie

Technika sanitarna

technika sanitarna zdjecie

Usługi

uslugi zdjecie

Tradycyjne oczyszczalnie ścieków

Zasada działania tradycyjnej oczyszczalni ścieków polega na dwuetapowym oczyszczaniu ścieków bytowo-gospodarczych. Pierwszy etap to wstępne mechaniczno-biologiczne oczyszczanie w osadniku gnilnym, który zachodzi przy udziale bakterii beztlenowych i grawitacyjnego oddzielania cząstek. Ostatecznie przed następnym etapem oczyszczania ścieki są klarowane na filtrze zamontowanym w specjalnym koszu przy wylocie ścieków z osadnika.

Drugi etap to biologiczne oczyszczanie ścieków na złożach filtracyjnych układanych według określonych zasad w w zależności od warunków terenowych.

WARIANTY OCZYSZCZALNI:
Osadnik gnilny + drenaż rozsączający ................. OP-2000/5 drenaż
Osadnik gnilny + złoże drenażowe ....................... OP-2000/5 z.drenażowe
Osadnik gnilny + studnia chłonna ........................ OP-2000/5 s.chłonna
Osadnik gnilny + złoże rozsączające w kopcu ..... OP-2000/5 kopiec
Osadnik gnilny + złoże filtracyjne pionowe ........... OP-2000/5 F.Pionowy
Osadnik gnilny + złoże filtracyjne poziome ........... OP-2000/5 F.Poziomy
Osadnik gnilny + złoże trzcinowe ........................ OP-2000/5 Z.Trzcinowe

Ścieki infiltrujące przez warstwę filtracyjną i porowaty grunt są doczyszczane w wyniku zachodzących procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych. Adsorpcja ścieków na powierzchni cząstek gruntu lub filtra powoduje intensywny rozwój mikroorganizmów tworzących tzw. błonę biologiczną.

Mikroorganizmy te powodują rozkład zanieczyszczeń organicznych na stałe i gazowe produkty nieorganiczne oraz na masę komórkową. Jednocześnie w gruncie zachodzą chemiczne procesy strącania zanieczyszczeń nieorganicznych, które w zależności od warunków panujących w gruncie mogą być gromadzone lub wymywane.

Prawidłowo dobrany osadnik gnilny oraz dobrze dobrany i wykonany drugi etap oczyszczania (drenaż rozsączający, złoże filtracyjne, złoże biologiczne) pozwala na redukcję zanieczyszczeń w granicach; 50% po osadniku gnilnym - po drugim etapie ~

W czasie eksploatacji urządzeń można stosować ekologiczne biopreparaty, które w krótkim czasie zmniejszają uciążliwości przykrych zapachów - poprawiają parametry CHZT i BZT5, zmniejszają ilość osadów.

Każda oczyszczalnia wymaga okresowych kontroli i obsługi, nie ma oczyszczalni bezobsługowych. Co pół roku należy przeprowadzać kontrolę wizualną urządzeń na drodze przepływu ścieków od wlotu do wylotu. Kontrolę przeprowadza sam użytkownik i aby zapobiec przytykaniu się urządzeń należy opróżniać osadnik gnilny maksymalnie co rok.

Kontroli podlegają takie urządzenia jak:
- osadnik gnilny
- studzienka rozdzielcza
- kanały wentylacyjno - nawiewne

W czasie eksploatacji urządzeń nie wolno wrzucać do kanalizacji żadnych środków żrących i kwasów np. solnego, siarkowego, farb, chloru, rozpuszczalników, oleju oraz silnych detergentów, środków do dezynfekcji czy przetykania rur oraz części zanieczyszczeń stałych takich jak podpaski, pieluchy, opakowania foliowe art. spożywczych różnego typu itp.

Skontaktuj się z nami

Jeśli potrzebujesz profesjonalnej pomocy w doborze urządzeń wod-kan-gaz-c.o., skontaktuj się z nami. Oferujemy szeroki zakres usług i produktów.
telefon ikona
Instalacje wewnętrzne
512 679 074
Instalacje zewnętrzne
510 277 257
pinezka ikona
Monbud
ul. Zakopiańska 77
32-031 Mogilany k/Krakowa